تعرفه سرویس های وایرلس اشتراکی

یک ماه

هزینه ( تومان ) :31,500

نام پکیج: p1073

سرعت تا : 8Mb

حجم ترافیک: 10GB

سه ماه

هزینه ( تومان ) :109,000

نام پکیج: p1074

سرعت تا : 8Mb

حجم ترافیک: 50GB

شش ماه

هزینه ( تومان ) :184,000

نام پکیج: p1075

سرعت تا : 8Mb

حجم ترافیک: 90GB

یکساله

هزینه ( تومان ) :349,000

نام پکیج: p1076

سرعت تا : 8Mb

حجم ترافیک: 200GB

یک ماهه

هزینه ( تومان ) :44,000

نام پکیج: p1077

سرعت تا : 12Mb

حجم ترافیک: 15GB

سه ماه

هزینه ( تومان ) :69,000

نام پکیج: p1078

سرعت تا : 12Mb

حجم ترافیک: 25GB

شش ماهه

هزینه ( تومان ) :98,000

نام پکیج: p1079

سرعت تا : 12Mb

حجم ترافیک: 35GB

یک ماهه

هزینه ( تومان ) :57,000

نام پکیج: p1080

سرعت تا : 16Mb

حجم ترافیک: 20GB

یک ماهه

هزینه ( تومان ) :106,000

نام پکیج: p1081

سرعت تا : 16Mb

حجم ترافیک: 50GB

یک ماهه

هزینه ( تومان ) :78,500

نام پکیج: p1082

سرعت تا : 20Mb

حجم ترافیک: 30GB

یک ماهه

هزینه ( تومان ) :109,000

نام پکیج: p1083

سرعت تا : 20Mb

حجم ترافیک: 50GB

یک ماهه

هزینه ( تومان ) :188,500

نام پکیج: p1084

سرعت تا : 20Mb

حجم ترافیک: 100GB

یک ماه

هزینه ( تومان ) :44,000

نام پکیج: p1085

سرعت تا : 4Mb

حجم ترافیک: 20GB

سه ماه

هزینه ( تومان ) :70,000

نام پکیج: p1086

سرعت تا : 4Mb

حجم ترافیک: 30GB

شش ماه

هزینه ( تومان ) :113,000

نام پکیج: p1087

سرعت تا : 4Mb

حجم ترافیک: 50GB

یک ماه

هزینه ( تومان ) :34,000

نام پکیج: p1088

سرعت تا : 2Mb

حجم ترافیک: 15GB

سه ماه

هزینه ( تومان ) :66,000

نام پکیج: p1089

سرعت تا : 2Mb

حجم ترافیک: 30GB

شش ماه

هزینه ( تومان ) :94,000

نام پکیج: p1090

سرعت تا : 2Mb

حجم ترافیک: 40GB

یکساله

هزینه ( تومان ) :177,000

نام پکیج: p1091

سرعت تا : 12Mb

حجم ترافیک: 70GB

یک ماه

هزینه ( تومان ) :40,000

نام پکیج: p1092

سرعت تا : 16Mb

حجم ترافیک: 10GB

یکساله

هزینه ( تومان ) :174,000

نام پکیج: p1093

سرعت تا : 16Mb

حجم ترافیک: 65GB

یکساله

هزینه ( تومان ) :220,000

نام پکیج: p1094

سرعت تا : 16Mb

حجم ترافیک: 100GB

به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد

میزان استفاده منصفانه(FUP)مجموع ترافیک بین الملل و ترافیک داخل کشور میباشد که به ترتیب به نسبت 1 به 4 تقسیم میشود .به طور مثال برای سرعت 16مگابیت 2000 گیگابایت منظور شده است که مشترک میتواند 500 گیگابایت ترافیک بین الملل مصرف نماید یا اینکه 2000 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف نماید.

در صورت گذر از میزان منصفانه سرعت مشترک به Kbs 128 افت پیدا خواهد کرد که در صورت تمایل مشترکین به بازگشت به سرعت حداکثر (بر اساس مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات) میتوانند اقدام به خرید ترافیک اضافه به مبلغ هر گیگ 2000 تومان نمایند.

در تمامی تعرفه های فوق قابلیت اضافه کردن تعرفه شبانه وجود دارد

در تمامی تعرفه های فوق ترافیک رایگان برای سرویس های پخش فیلم(طرف قرارداد با شبدیز) وجود دارد

ترافیک داخل کشور شامل سایت های منتخب کشور از قبیل (دیجیکالا، پی سی دانلود، ببین فیلم، ورزش۳ و …) می باشد.
مشاهده لیست سایت های منتخب داخل کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید