تعرفه های سرویس های وایرلس اشتراکی
یک ماه

حداقل سرعت: 4Mbps

حداکثر سرعت: 8Mbps

حجم ترافیک : 8 گیگا بایت

هزینه ( تومان ) :35.000

سفارش

یک ماه

حداقل سرعت: 8Mbps

حداکثر سرعت: 12Mbps

حجم ترافیک: 16 گیگا بایت

هزینه ( تومان ) :52.000

سفارش

سه ماه

حداقل سرعت: 4Mbps

حداکثر سرعت: 8Mbps

حجم ترافیک: 18 گیگا بایت

هزینه ( تومان ) :58.000

سفارش

سه ماه

حداقل سرعت: 8Mbps

حداکثر سرعت: 12Mbps

حجم ترافیک: 24 گیگا بایت

هزینه ( تومان ) :89.000

سفارش

شش ماه

حداقل سرعت: 8Mbps

حداکثر سرعت: 12Mbps

حجم ترافیک: 50 گیگا بایت

هزینه ( تومان ) :129.000

سفارش

شش ماه

حداقل سرعت: 8Mbps

حداکثر سرعت: 12Mbps

حجم ترافیک: 100 گیگا بایت

هزینه ( تومان ) :189.000

سفارش

شش ماه

حداقل سرعت: 8Mbps

حداکثر سرعت: 16Mbps

حجم ترافیک: 250 گیگا بایت

هزینه ( تومان ) :399.000

سفارش

یکساله

حداقل سرعت: 4Mbps

حداکثر سرعت: 8Mbps

حجم ترافیک: 60 گیگا بایت

هزینه ( تومان ) :198.000

سفارش

حجم ترافیک بین الملل بدون محدودیت(در صورت استفاده از ترافیک داخل دو برابر می شود)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
جشنواره
یکساله

حداقل سرعت: 8Mbps

حداکثر سرعت: 20Mbps

حجم ترافیک: 10 گیگا بایت

هزینه ( تومان ) :30.000

سفارش

شش ماه

حداقل سرعت: 4Mbps

حداکثر سرعت: 8Mbps

حجم ترافیک: 6 گیگا بایت

هزینه ( تومان ) :15.000

سفارش

حجم ترافیک بین الملل بدون محدودیت(در صورت استفاده از ترافیک داخل دو برابر می شود)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
سرویس های ADSL نامحدود
512K

محدودیت زمانی : 1 ماهه

حداقل سرعت: 512K

حداکثر سرعت: 2Mb

میزان استفاده منصفانه : 40GB

هزینه ( تومان ) :12500

تمدید

ثبت نام

1Mb

محدودیت زمانی : 1 ماهه

حداقل سرعت: 1Mb

حداکثر سرعت: 4Mb

میزان استفاده منصفانه : 80GB

هزینه ( تومان ) :20000

تمدید

ثبت نام

2Mb

محدودیت زمانی : 1 ماهه

حداقل سرعت: 2Mb

حداکثر سرعت: 6Mb

میزان استفاده منصفانه : 120GB

هزینه ( تومان ) :25000

تمدید

ثبت نام

4Mb

محدودیت زمانی : 1 ماهه

حداقل سرعت : 4Mb

حدکثر سرعت : 8Mb

میزان استفاده منصفانه : 200GB

هزینه ( تومان ) :40000

تمدید

ثبت نام

8Mb

محدودیت زمانی : 1 ماهه

حداقل سرعت : 8Mb

حداکثر سرعت : 16Mb

میزان استفاده منصفانه : 320GB

هزینه ( تومان ) :50000

تمدید

ثبت نام

16Mb

محدودیت زمانی : 1 ماهه

حداقل سرعت : 16Mb

حداکثر سرعت: 24Mb

میزان استفاده منصفانه : 640GB

هزینه ( تومان ) :80000

تمدید

ثبت نام

به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد

میزان استفاده منصفانه(FUP)مجموع ترافیک بین الملل و ترافیک داخل کشور میباشد که به ترتیب به نسبت 1 به 4 تقسیم میشود .به طور مثال برای سرعت 16مگابیت 640 گیگابایت منظور شده است که مشترک میتواند 160 گیگابایت ترافیک بین الملل مصرف نماید یا اینکه 640 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف نماید.

در صورت گذر از میزان منصفانه سرعت مشترک به Kbs 128 افت پیدا خواهد کرد که در صورت تمایل مشترکین به بازگشت به سرعت حداکثر (بر اساس مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات) میتوانند اقدام به خرید ترافیک اضافه به مبلغ هر گیگ 2000 تومان نمایند.

در تمامی تعرفه های فوق قابلیت اضافه کردن تعرفه شبانه وجود دارد

در تمامی تعرفه های فوق ترافیک رایگان برای سرویس های پخش فیلم(طرف قرارداد با شبدیز) وجود دارد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید