تعرفه سرویس های وایرلس اشتراکی

یک ماه

هزینه ( تومان ) :35,000

حداقل سرعت: 4Mbps

حداکثر سرعت: 8Mbps

حجم ترافیک: 8GB

یک ماه

هزینه ( تومان ) :52,000

حداقل سرعت: 8Mbps

حداکثر سرعت: 12Mbps

حجم ترافیک: 16GB

سه ماه

هزینه ( تومان ) :58,000

حداقل سرعت: 4Mbps

حداکثر سرعت: 8Mbps

حجم ترافیک: 18GB

سه ماه

هزینه ( تومان ) :89,000

حداقل سرعت: 8Mbps

حداکثر سرعت: 12Mbps

حجم ترافیک: 24GB

شش ماه

هزینه ( تومان ) :129,000

حداقل سرعت: 8Mbps

حداکثر سرعت: 12Mbps

حجم ترافیک: 50GB

شش ماه

هزینه ( تومان ) :189,000

حداقل سرعت: 8Mbps

حداکثر سرعت: 12Mbps

حجم ترافیک: 100GB

شش ماه

هزینه ( تومان ) :399,000

حداقل سرعت: 8Mbps

حداکثر سرعت: 16Mbps

حجم ترافیک: 250GB

یکساله

هزینه ( تومان ) :198,000

حداقل سرعت: 4Mbps

حداکثر سرعت: 8Mbps

حجم ترافیک: 60GB

جشنواره

شش ماه

هزینه ( تومان ) :15,000

حداقل سرعت: 4Mbps

حداکثر سرعت: 8Mbps

حجم ترافیک: 6GB

یکساله

هزینه ( تومان ) :30,000

حداقل سرعت: 8Mbps

حداکثر سرعت: 20Mbps

حجم ترافیک: 10GB

سرویس های نامحدود

یک ماه

هزینه ( تومان ) :40,000

حداکثر سرعت: 4Mbps

حجم منصفانه: 200GB

حجم ترافیک بین الملل: 50GB

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

یک ماه

هزینه ( تومان ) :50,000

حداکثر سرعت: 8Mbps

حجم منصفانه: 640GB

حجم ترافیک بین الملل: 160GB

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

یک ماه

هزینه ( تومان ) :80,000

حداکثر سرعت: 16Mbps

حجم منصفانه: 2000GB

حجم ترافیک بین الملل: 500GB

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

سه ماه

هزینه ( تومان ) :114,000

حداکثر سرعت: 4Mbps

حجم منصفانه: 600GB

حجم ترافیک بین الملل: 150GB

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

سه ماه

هزینه ( تومان ) :142,500

حداکثر سرعت: 8Mbps

حجم منصفانه: 1920GB

حجم ترافیک بین الملل: 480GB

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

سه ماه

هزینه ( تومان ) :228,000

حداکثر سرعت: 16Mbps

حجم منصفانه: 6000GB

حجم ترافیک بین الملل: 1500GB

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

شش ماه

هزینه ( تومان ) :16,000

حداکثر سرعت: 4Mbps

حجم منصفانه: 1200GB

حجم ترافیک بین الملل: 300GB

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

شش ماه

هزینه ( تومان ) :270,000

حداکثر سرعت: 8Mbps

حجم منصفانه: 3840GB

حجم ترافیک بین الملل: 960GB

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

شش ماه

هزینه ( تومان ) :432,000

حداکثر سرعت: 16Mbps

حجم منصفانه: 12000GB

حجم ترافیک بین الملل: 3000GB

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

یکساله

هزینه ( تومان ) :408,000

حداکثر سرعت: 4Mbps

حجم منصفانه: 2400GB

حجم ترافیک بین الملل: 600GB

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

یکساله

هزینه ( تومان ) :510,000

حداکثر سرعت: 8Mbps

حجم منصفانه: 7680GB

حجم ترافیک بین الملل: 1920GB

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

یکساله

هزینه ( تومان ) :816,000

حداکثر سرعت: 16Mbps

حجم منصفانه: 24000GB

حجم ترافیک بین الملل: 6000GB

قابلیت ترافیک شبانه دارد

ترافیک رایگان سرویس های پخش فیلم طرف قرارداد

به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد

میزان استفاده منصفانه(FUP)مجموع ترافیک بین الملل و ترافیک داخل کشور میباشد که به ترتیب به نسبت 1 به 4 تقسیم میشود .به طور مثال برای سرعت 16مگابیت 2000 گیگابایت منظور شده است که مشترک میتواند 500 گیگابایت ترافیک بین الملل مصرف نماید یا اینکه 2000 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف نماید.

در صورت گذر از میزان منصفانه سرعت مشترک به Kbs 128 افت پیدا خواهد کرد که در صورت تمایل مشترکین به بازگشت به سرعت حداکثر (بر اساس مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات) میتوانند اقدام به خرید ترافیک اضافه به مبلغ هر گیگ 2000 تومان نمایند.

در تمامی تعرفه های فوق قابلیت اضافه کردن تعرفه شبانه وجود دارد

در تمامی تعرفه های فوق ترافیک رایگان برای سرویس های پخش فیلم(طرف قرارداد با شبدیز) وجود دارد

ترافیک داخل کشور شامل سایت های منتخب کشور از قبیل (دیجیکالا، پی سی دانلود، ببین فیلم، ورزش۳ و …) می باشد.
مشاهده لیست سایت های منتخب داخل کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید