قوانین و مقررات

1 -  ارائه سرویس با ضریب بالای 97 درصد Uptime  و تحت شرایط SLA  مصوب به صورت جبران محاسبات مدت زمان قطعی بالاتر از 3 درصد ماهانه به شکل افزایش اعتبار مشترک در ماه بعد .
2 -  نوع سرویس ها بصورت غیر اختصاصی (اشتراکی ) بوده و این بدین معناست که سرعت مشخص شده در سرویس انتخابی ، حداکثر سرعت مشترک بوده و در ساعاتی از روز این سرعت به علت خاصیت اشتراکی بودن با درصدی کاهش سرعت مواجه خواهد شد .
3 -  مشترک متعهد می شود هزینه سرویس را بر اساس تعرفه های مصوب شرکت شبدیز پرداخت نموده و در صورت قطعی سرویس به علت عدم پرداخت هزینه ماهیانه سرویس ، متعهد به پرداخت آبونمان ، معادل ماهیانه 40000 ریال (روزانه 133 تومان) تا زمان تخلیه سرویس از روی خط می باشد  .
4 -  مبنای محاسبه اعتبار مشترک و میزان مصارف و کارکرد و همین طور سرعت استفاده شده ، سرور مشخص شبدیز بوده که مشترک به صورت دسترسی اینترنتی امکان مشاهده و آمارگیری ازآن را خواهد داشت .
5 -  مشترک متعهد می گردد در صورت عدم نیاز به سرویس حداقل  یک ماه قبل کتبا این امر را به اطلاع شرکت شبدیز برساند .
6 -  شرایط جبران قطعی یا  SLA  در موارد زیر به عنوان قطعی محاسبه نمی شود .
-    بروز اختلال در سرویس های اینترنت جهانی ، شرکت مخابرات و شرکت زیرساخت
-    قطعی خط تلفن مشترک و یا اختلال در سیستم های کامپیوتری و شبکه ای مشترک
-    بروز مشکل در سیم کشی مشترک و یا دستکاری در سیستم های منصوبه
-    انجام عملیات کابل برگردان مخابراتی
-    اجرا نشدن بندهای این متن توسط مشترک و یا مشخص شدن ارائه اطلاعات ناصحیح توسط مشترک
7 -  مشترک اظهار میدارد از موارد زیر مطلع بوده و ملزم به رعایت آنها می باشد
-     از مصوبات شورای عالی انتقلاب فرهنگی در زمینه ارائه خدمات اطلاع رسانی و قانون جرایم رایانه ای آگاه بوده و اجرا می نماید
      -     از سرویس های در اختیار جهت عبور سرویس های Voip صدا بر روی اینترنت  Termination استفاده نمی نماید.
      -     از اعمالی نظیر هک  کردن – اختلال در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری – رخنه در شبکه ها – شنود اطلاعات – SCAN – خدمات هاست یا میزبانی HOST – ارسال ایمیل ناخواسته Phishing – Spam  خودداری نماید .
      -     از در اختیار گذاشتن سرویس به دیگران خودداری  نماید .