(به روز رسانی می شود)سایت های شامل ترافیک داخل کشور


ترافیک داخل کشور شامل سایت های منتخب کشور از قبیل (دیجیکالا، پی سی دانلود، ببین فیلم، ورزش۳ و …) می باشد.