banner about us

اینترنت هوشمند

سرویس اینترنت هوشمند یا Intelligent Network سرویس مبتنی بر PSTN بوده که توسط شرکت مخابرات ایران راه اندازی گردیده. این سرویس امکان اتصال به اینترنت را در هر ساعت از شبانه روز برای شما بدون نیاز به خرید کارتهای اینترنت مهیا نموده است.

مزایای سرویس اینترنت هوشمند ( Intelligent Network یا IN )

  • 1استفاده از اینترنت از هر مکان و در هر زمان
  • 2بدون احتیاج به خرید کارت اینترنت و بدون Username و Password
  • 3استفاده از اینترنت به صورت نامحدود
  • 4هزینه آن تنها دقیقه ای 5 تومان است
  • 5بعد از استفاده و از طریق قبض تلفن هزینه محاسبه خواهد شد
  • 6بهره مندی از جوایز ارزنده
شماره اینترنت هوشمند کرج: 90 92 322 322