گر شما در یک مجتمع مسکونی اداری و یا تجاری فعالیت می کنید استفاده از خدمات ارتباطی معمولا با مشکلاتی نظیر کمبود امکانات و با افت سرعت ارتباطی برخورد کرده اید. شرکت شبدیز بر اساس مجوز صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی این اختیار را دارد تا در تمام نقاط کشور ایران در صورت نیاز کاربران اقدام به نصب تجهیزات اختصاصی ارتباطی برای برجها و مجتمع های مسکونی و تجاری نماید. مدیریت اختصاصی شبکه و افزایش سرعت ارتباطی به علت اختصاصی بودن تجهیزات بزرگترین مزیت این سرویس می باشد. سرعت بالا و پشتیبانی ویژه برتری این سرویس را نسبت ه سایر راهکارها مشخص می نماید