کاربران گرامی شبدیز میتوانند از طریق لینک های معرفی شده در این صفحه نرم افزار مدیریت حساب کاربری شبدیز را بر روی موبایل خود نصب و از امکانات زیر بهرمند شوند.

  • مشاهده میزان مصارف کاربری
  • تمدید سرویس
  • تغییر سرویس
  • خرید حجم اضافه
  • ترافیک های ویژه
  • خرید ip استاتیک
  • استفاده از هدایا و کد های تخفیف
  • دریافت آخرین اطلاعیه ها و سرویس های جدید
  • و سایر خدمات ارزش افزوده