درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL یزد
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
یزد بافق ملاییان بافق آماده پذیرش
یزد یزد مجتمع مسکونی آسمان شهر یزد(پاپ سایت) آماده پذیرش
یزد یزد مطهری یزد آماده پذیرش
یزد یزد آزادگان یزد آماده پذیرش
یزد یزد هفت تیر یزد آماده پذیرش
یزد یزد مفتح یزد آماده پذیرش
یزد یزد امام خمینی یزد آماده پذیرش
یزد تفت امام خمینی تفت آماده پذیرش
یزد تفت امام حسین تفت آماده پذیرش
یزد بهاباد ابوذر بهاباد آماده پذیرش
یزد میبد اعرافی میبد آماده پذیرش
یزد مهریز حمزه طباطبایی مهریز آماده پذیرش
یزد میبد حائری میبد آماده پذیرش
یزد اردکان خاتمی اردکان آماده پذیرش
یزد یزد روح پرور یزد آماده پذیرش
یزد یزد رسالت یزد آماده پذیرش
یزد یزد شهید بهشتی شاهدیه یزد آماده پذیرش
یزد میبد سلمان میبد آماده پذیرش
یزد یزد شهرک صنعتی خضر آباد آماده پذیرش
یزد زارچ زارچ آماده پذیرش
یزد یزد صدوقی یزد آماده پذیرش
یزد یزد كوثر یزد آماده پذیرش
یزد اشکذر عسگری اشکذر آماده پذیرش
یزد ابرکوه فلاح زاده ابرکوه آماده پذیرش