درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL همدان
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
همدان تویسرکان تویسرکان آماده پذیرش
همدان کبودرآهنگ کبودرآهنگ آماده پذیرش
همدان نهاوند نهاوند آماده پذیرش
همدان بهار لالجین آماده پذیرش
همدان اسدآباد ولیعصر اسدآباد آماده پذیرش
همدان ملایر ولیعصر ملایر آماده پذیرش
همدان ملایر مدنی ملایر جدید آماده پذیرش
همدان ملایر مدنی ملایر قدیم آماده پذیرش
همدان همدان مدنی همدان آماده پذیرش
همدان همدان پاستور همدان آماده پذیرش
همدان بهار بهاری بهار آماده پذیرش
همدان همدان بهشتی همدان آماده پذیرش
همدان همدان باباطاهر همدان آماده پذیرش
همدان همدان تختی همدان آماده پذیرش
همدان همدان بعثت همدان آماده پذیرش
همدان همدان خضریان همدان آماده پذیرش
همدان رزن رزن آماده پذیرش
همدان اسدآباد سیدجمال الدین اسدآباد آماده پذیرش
همدان همدان SC همدان (باباطاهر) آماده پذیرش