درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL هرمزگان
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
هرمزگان میناب آل محمد میناب آماده پذیرش
هرمزگان بندر لنگه ولیعصر بندرلنگه آماده پذیرش
هرمزگان قشم نگین خلیج فارس قشم آماده پذیرش
هرمزگان قشم گلستان قشم آماده پذیرش
هرمزگان میناب المهدی میناب آماده پذیرش
هرمزگان بندرعباس امام خمینی بندرعباس آماده پذیرش
هرمزگان بندر لنگه امام حسین بندر لنگه آماده پذیرش
هرمزگان بندرعباس امام حسین-هرمزگان آماده پذیرش
هرمزگان بندرعباس امام حسن -هرمزگان آماده پذیرش
هرمزگان بندر لنگه امام علی بندر لنگه آماده پذیرش
هرمزگان بندرعباس بلال بندرعباس آماده پذیرش
هرمزگان بندرعباس بهشتی بندرعباس آماده پذیرش
هرمزگان بستک بستک-هرمزگان آماده پذیرش
هرمزگان قشم بعثت درگهان قشم آماده پذیرش
هرمزگان رودان رودان-هرمزگان آماده پذیرش
هرمزگان کیش شهدای گمنام کیش آماده پذیرش
هرمزگان کیش صدف کیش آماده پذیرش
هرمزگان کیش صفین کیش آماده پذیرش
هرمزگان جاسک PC جاسک آماده پذیرش
هرمزگان بندرعباس قندی بندرعباس آماده پذیرش