درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL مرکزی
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
مرکزي کمیجان کمیجان آماده پذیرش
مرکزي اراک کرهرود اراک آماده پذیرش
مرکزي شازند مهاجران شازند آماده پذیرش
مرکزي زرندیه مامونیه آماده پذیرش
مرکزي اراک مالك اشتر اراك آماده پذیرش
مرکزي دلیجان نبوت دلیجان آماده پذیرش
مرکزي ساوه چمران- ساوه آماده پذیرش
مرکزي نراق نراق آماده پذیرش
مرکزي خمين مصطفی خمینی خمین آماده پذیرش
مرکزي اراک پاگلی اراک آماده پذیرش
مرکزي ساوه احمدآباد ساوه آماده پذیرش
مرکزي شازند بازنه - شازند آماده پذیرش
مرکزي آشتيان دانش آشتیان آماده پذیرش
مرکزي زرندیه پرندک زرندیه آماده پذیرش
مرکزي اراک رضایی آماده پذیرش اراک آماده پذیرش
مرکزي اراک رضایی 2 اراك آماده پذیرش
مرکزي محلات شهید نظارت محلات آماده پذیرش
مرکزي تفرش زمانی تفرش آماده پذیرش
مرکزي سنجان سنجان آماده پذیرش
مرکزي ساوه شهرک صنعتی-ساوه آماده پذیرش
مرکزي زاویه زاویه آماده پذیرش
مرکزي ساروق ساروق آماده پذیرش
مرکزي شازند سجاد شازند آماده پذیرش
مرکزي ساوه قدس ساوه آماده پذیرش
مرکزي اراک علیزاده اراك آماده پذیرش