درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL مازندران
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
مازندران رامسر رحیمیان - رامسر 3 آماده پذیرش
مازندران تنکابن پیامبر اعظم تنکابن آماده پذیرش
مازندران قائمشهر یثرب قائمشهر آماده پذیرش
مازندران قائمشهر کیاکلا آماده پذیرش
مازندران محمودآباد کلوده آماده پذیرش
مازندران عباس آباد کلارآباد عباس آباد آماده پذیرش
مازندران چالوس کلارستاق - زوات چالوس آماده پذیرش
مازندران جویبار کوهی خیل آماده پذیرش
مازندران بهشهر کوهستانی بهشهر آماده پذیرش
مازندران چالوس کوشکسرا آماده پذیرش
مازندران بابل کشتله آماده پذیرش
مازندران سوادكوه پل سفید سوادکوه آماده پذیرش
مازندران چالوس هچیرود چالوس آماده پذیرش
مازندران نکاء نکاء دوم آماده پذیرش
مازندران قائمشهر ملک خیل قائمشهر آماده پذیرش
مازندران بابل آهنگرکلا آماده پذیرش
مازندران جویبار پهناب جویبار مازندران آماده پذیرش
مازندران ساری هولار ساری آماده پذیرش
مازندران فریدون کنار نوایی محله آماده پذیرش
مازندران بابل گلوگاه بندپی بابل آماده پذیرش
مازندران بهشهر گلوگاه بهشهر آماده پذیرش
مازندران بابلسر نوروزی بابلسر آماده پذیرش
مازندران نوشهر نوشهر اصلی آماده پذیرش
مازندران بابل نوشیروانی بابل آماده پذیرش
مازندران محمودآباد آهی محله محمودآباد آماده پذیرش
مازندران نوشهر چلندر آماده پذیرش
مازندران ساری ماه فروز آماده پذیرش
مازندران چالوس نادری چالوس آماده پذیرش
مازندران جویبار لاریم جویبار مازندران آماده پذیرش
مازندران بهشهر هاشمی نژ اد بهشهر آماده پذیرش
مازندران تنکابن ولی آباد آماده پذیرش
مازندران قائمشهر ولیعصر قائمشهر آماده پذیرش
مازندران بابل ولوکلا آماده پذیرش
مازندران ساری ولوجا آماده پذیرش
مازندران چالوس ونوش آماده پذیرش
مازندران ساری ولایت ساری آماده پذیرش
مازندران آمل نبوت آمل آماده پذیرش
مازندران قائمشهر متان کلا قائمشهر آماده پذیرش
مازندران نوشهر لتینگان نوشهر آماده پذیرش
مازندران بابل گنج افروز آماده پذیرش
مازندران ساری نیمه شعبان ساری آماده پذیرش
مازندران تنکابن مرکز4 تنكابن آماده پذیرش
مازندران چالوس هرته کلا چالوس آماده پذیرش
مازندران بابل مرزیکلا آماده پذیرش
مازندران رامسر مطهری رامسر آماده پذیرش
مازندران محمودآباد آزاد مون آماده پذیرش
مازندران نور چمستان نور آماده پذیرش
مازندران تنکابن نشتارود تنكابن آماده پذیرش
مازندران محمودآباد معلم کلا محمود آباد آماده پذیرش
مازندران ساری معلم ساری آماده پذیرش
مازندران تنکابن نعمت آباد آماده پذیرش
مازندران نور ایزدشهر اصلی نور آماده پذیرش
مازندران نور ایزدشهر شرقی امیر آباد نور آماده پذیرش
مازندران نور ایزدشهر غربی رستم رود نور آماده پذیرش
مازندران ساری امام خمینی ساری آماده پذیرش
مازندران قائمشهر امام خمینی قائمشهر آماده پذیرش
مازندران محمودآباد امام خمینی(اول)محمودآباد آماده پذیرش
مازندران آمل امام خمینی آمل آماده پذیرش
مازندران آمل امام رضا آمل آماده پذیرش
مازندران ساری امام رضا ساری آماده پذیرش
مازندران ساری امره ساری آماده پذیرش
مازندران محمودآباد گالشپل محمودآباد آماده پذیرش
مازندران بابل انقلاب بابل آماده پذیرش
مازندران ساری انقلاب ساری آماده پذیرش
مازندران قائمشهر انقلاب قائمشهر آماده پذیرش
مازندران ساری الغدیر ساری آماده پذیرش
مازندران قائمشهر ارطه قائم شهر آماده پذیرش
مازندران آمل اسکومحله آماده پذیرش
مازندران ساری اسلام آباد ساری آماده پذیرش
مازندران بابل پازوار بابل آماده پذیرش
مازندران آمل پاشاکلا آمل آماده پذیرش
مازندران بابل اسبوکلا بابل آماده پذیرش
مازندران فریدون کنار ازباران فریدونکنار آماده پذیرش
مازندران ساری اسرم جامخانه ساری آماده پذیرش
مازندران ساری تیرکلا ساری آماده پذیرش
مازندران بابلسر بهنمیر نبوت آماده پذیرش
مازندران بابل بهشتی بابل آماده پذیرش
مازندران رامسر بهشتی رامسر آماده پذیرش
مازندران بابل گتاب بابل آماده پذیرش
مازندران ساری بادله ساری آماده پذیرش
مازندران بهشهر تیرتاش بهشهر آماده پذیرش
مازندران محمودآباد بیشه كلا محمودآباد آماده پذیرش
مازندران نوشهر خیرسر نوشهر آماده پذیرش
مازندران جویبار جویبار آماده پذیرش
مازندران محمودآباد یمچی محمودآباد آماده پذیرش
مازندران بهشهر خلیل شهر بهشهر آماده پذیرش
مازندران محمودآباد خانه دریا محمودآباد آماده پذیرش
مازندران قائمشهر جانبازان قائمشهر آماده پذیرش
مازندران نور دانشگاه نور آماده پذیرش
مازندران بابل دانشگاه بابل آماده پذیرش
مازندران آمل دابودشت آمل آماده پذیرش
مازندران بابل حیدركلا(ولایت)بابل آماده پذیرش
مازندران بابلسر دریاکنار بابلسر آماده پذیرش
مازندران تنکابن خرم آباد تنكابن آماده پذیرش
مازندران بابل درویش خیل مرزون آباد آماده پذیرش
مازندران بابل درونکلا شرقی آماده پذیرش
مازندران نکاء حسینی(اول) نکاء آماده پذیرش
مازندران نور حسن آباد نور آماده پذیرش
مازندران آمل حسن زاده آمل آماده پذیرش
مازندران بهشهر حسین آباد بهشهر آماده پذیرش
مازندران ساری خزرآباد(فرح آباد) ساری آماده پذیرش
مازندران بابل خشرودپی بابل آماده پذیرش
مازندران قائمشهر رکنی کلا قائمشهر آماده پذیرش
مازندران بابل رمنت آماده پذیرش
مازندران نور رویان نور آماده پذیرش
مازندران عباس آباد رزاقی عباس آباد آماده پذیرش
مازندران بهشهر رستم کلا بهشهر آماده پذیرش
مازندران قائمشهر شیخ طبرسی قائمشهر آماده پذیرش
مازندران آمل شیخ فضل الله آمل آماده پذیرش
مازندران تنکابن شیرود تنکابن آماده پذیرش
مازندران سوادكوه شیرگاه سوادکوه آماده پذیرش
مازندران ساری سنگ تراشان ساری آماده پذیرش
مازندران تنکابن سلیمان آباد تنکابن آماده پذیرش
مازندران نور شهید قندی نور آماده پذیرش
مازندران سلمان شهر سلمان شهر آماده پذیرش
مازندران محمودآباد شومیا محمودآباد مازندران آماده پذیرش
مازندران آمل سورک آمل آماده پذیرش
مازندران ساری سورک ساری آماده پذیرش
مازندران جویبار شورکا آماده پذیرش
مازندران ساری طوقدار آماده پذیرش
مازندران بابل شهدا امیرکلا بابل آماده پذیرش
مازندران ساری سمسکنده ساری آماده پذیرش
مازندران آمل طالب آملی آمل آماده پذیرش
مازندران قائمشهر طالقانی قائمشهر آماده پذیرش
مازندران فریدون کنار سادات تبار فریدون كنار آماده پذیرش
مازندران رامسر سادات شهر رامسر آماده پذیرش
مازندران بهشهر زاغمرز آماده پذیرش
مازندران سوادكوه زیرآب سوادكوه آماده پذیرش
مازندران ساری سرخ کلا ساری آماده پذیرش
مازندران محمودآباد سرخرود محمودآباد آماده پذیرش
مازندران بابل زرگر محله بابل آماده پذیرش
مازندران ساری شرفدار کلا آماده پذیرش
مازندران محمودآباد كله مرز محمودآباد آماده پذیرش
مازندران چالوس كلاردشت چالوس آماده پذیرش
مازندران نوشهر كوركورسر نوشهر آماده پذیرش
مازندران فریدون کنار كارگرمحله فریدونکنار آماده پذیرش
مازندران بابل كشاورز بابل آماده پذیرش
مازندران تنکابن قندی تنکابن آماده پذیرش
مازندران بهشهر قندی بهشهر آماده پذیرش
مازندران ساری قندی ساری آماده پذیرش
مازندران تنکابن قلعه گردن آماده پذیرش
مازندران قائمشهر قراخیل قائم شهر آماده پذیرش
مازندران بابل عزیزک آماده پذیرش
مازندران بابل فهمیده بابل آماده پذیرش
مازندران ساری فیروزكنده ساری آماده پذیرش