درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL لرستان
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
لرستان کوهدشت کونانی کوهدشت آماده پذیرش
لرستان کوهدشت کوهدشت آماده پذیرش
لرستان خرم آباد ماسور لرستان آماده پذیرش
لرستان خرم آباد ویسیان خرم آباد آماده پذیرش
لرستان بروجرد آیت الله بروجردی آماده پذیرش
لرستان الشتر(سلسله) مرکز امام الشتر (سلسله) آماده پذیرش
لرستان پلدختر معمولان پلدختر آماده پذیرش
لرستان پلدختر امام پلدختر آماده پذیرش
لرستان الیگودرز امام خمینی الیگودرز آماده پذیرش
لرستان خرم آباد امام خمینی خرم آباد آماده پذیرش
لرستان نورآباد امام خمینی نورآباد آماده پذیرش
لرستان بروجرد امام خمینی بروجرد آماده پذیرش
لرستان دورود امام خمینی دورود آماده پذیرش
لرستان ازنا ازنا لرستان آماده پذیرش
لرستان خرم آباد بیرانشهر-لرستان آماده پذیرش
لرستان خرم آباد بدرآباد - خرم آباد آماده پذیرش
لرستان خرم آباد شهید رحیمی خرم آباد آماده پذیرش
لرستان بروجرد شهیدقندی (دشت لاله) بروجرد آماده پذیرش
لرستان خرم آباد شهرک پارسیلون آماده پذیرش
لرستان زاغه زاغه لرستان آماده پذیرش
لرستان سراب دوره سراب دوره لرستان آماده پذیرش
لرستان دورود قائم دورود آماده پذیرش
لرستان خرم آباد قائم خرم آباد آماده پذیرش
لرستان بروجرد قائم(اندیشه) بروجرد آماده پذیرش