درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL گيلان
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
گيلان لاهیجان 22 آبان لاهیجان آماده پذیرش
گيلان کومله کومله آماده پذیرش
گيلان کوچصفهان کوچصفهان آماده پذیرش
گيلان کیاشهر کیاشهر آماده پذیرش
گيلان رشت نهی قناد-ریموت4(فلکه گاز) آماده پذیرش
گيلان لوشان لوشان آماده پذیرش
گيلان منجیل منجیل آماده پذیرش
گيلان ماسال ماسال آماده پذیرش
گيلان رشت محبی رشت ( مرکز7) آماده پذیرش
گيلان رودسر مرکز 2 رودسر آماده پذیرش
گيلان آستارا مرکز 3 آستارا آماده پذیرش
گيلان رودسر مرکز 3 رودسر آماده پذیرش
گيلان رشت مرکز8 رشت آماده پذیرش
گيلان لاهیجان مركز 3 لاهیجان آماده پذیرش
گيلان بندرانزلی مركز 3 انزلی آماده پذیرش
گيلان بندرانزلی مركز 4  انزلی آماده پذیرش
گيلان بندرانزلی مركز 42آماده پذیرش انزلی آماده پذیرش
گيلان لشت نشا لشت نشا آماده پذیرش
گيلان آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه آماده پذیرش
گيلان املش املش آماده پذیرش
گيلان چابکسر چابکسر2 آماده پذیرش
گيلان چابکسر چابکسر3 آماده پذیرش
گيلان اطاقور لنگرود اطاقور لنگرود آماده پذیرش
گيلان رشت بلوار گیلان (727) رشت آماده پذیرش
گيلان تالش تالش آماده پذیرش
گيلان بازار جمعه بازار جمعه آماده پذیرش
گيلان خمام خمام آماده پذیرش
گيلان حسن رود حسن رود آماده پذیرش
گيلان پره سر پره سر آماده پذیرش
گيلان رشت روبیاتی(مرکز 6 رشت) آماده پذیرش
گيلان رودبنه رودبنه آماده پذیرش
گيلان رودبار رودبار آماده پذیرش
گيلان رضوانشهر رضوانشهر آماده پذیرش
گيلان رستم آباد رستم آباد آماده پذیرش
گيلان ضیابر ضیابر آماده پذیرش
گيلان شلمان شلمان آماده پذیرش
گيلان صومعه سرا صومعه سرا آماده پذیرش
گيلان رشت شهداء رشت ( مرکز 2 ) آماده پذیرش
گيلان رشت شهر صنعتی رشت آماده پذیرش
گيلان سنگر سنگر آماده پذیرش
گيلان آستارا شهرک عباس آباد 4 آماده پذیرش
گيلان شاندرمن شاندرمن آماده پذیرش
گيلان سیاهکل سیاهكل آماده پذیرش
گيلان رشت زیرساخت گلسار رشت-pc آماده پذیرش
گيلان شفت شفت آماده پذیرش
گيلان رشت قندی رشت ( مرکز 3) آماده پذیرش
گيلان سنگر قاضیان سنگر آماده پذیرش
گيلان فومن فومن آماده پذیرش