درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL گلستان
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
گلستان کلاله کلاله آماده پذیرش
گلستان کردکوی کردکوی آماده پذیرش
گلستان نگین شهر نگین شهر آماده پذیرش
گلستان مینودشت مینودشت گلستان آماده پذیرش
گلستان گمیشان گمیشان آماده پذیرش
گلستان بندرگز نوکنده آماده پذیرش
گلستان آزاد شهر نوده آماده پذیرش
گلستان گرگان ولیعصر گرگان آماده پذیرش
گلستان گنبد وحدت گنبد آماده پذیرش
گلستان مراوه تپه مراوه تپه آماده پذیرش
گلستان آزاد شهر آزادشهر آماده پذیرش
گلستان علی آباد کتول مزرعه کتول علی آباد آماده پذیرش
گلستان آق قلا آق قلا آماده پذیرش
گلستان گنبد اینچه برون آماده پذیرش
گلستان گالیکش گالیکش آماده پذیرش
گلستان گرگان امام رضا گرگان آماده پذیرش
گلستان گنبد انقلاب گنبد آماده پذیرش
گلستان بندرترکمن بندر ترکمن آماده پذیرش
گلستان بندرگز بندرگز آماده پذیرش
گلستان جلین جلین آماده پذیرش
گلستان دلند دلند آماده پذیرش
گلستان خان ببین خان ببین آماده پذیرش
گلستان گرگان حافظ گرگان آماده پذیرش
گلستان رامیان رامیان آماده پذیرش
گلستان بندرگز گز آماده پذیرش
گلستان گرگان صلبی گرگان آماده پذیرش
گلستان گرگان سجاد گرگان آماده پذیرش
گلستان سرخنکلاته سرخنکلاته آماده پذیرش
گلستان علی آباد کتول علی آباد کتول آماده پذیرش
گلستان گنبد علیزاده گنبد آماده پذیرش
گلستان فاضل آباد فاضل آباد آماده پذیرش