درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL كهکیلویه و بویر احمد
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
كهکیلویه و بویر احمد دهدشت آرانپور دهدشت آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد دوگنبدان امام خمینی گچساران دوگنبدان آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد دوگنبدان امام علی دوگنبدان (گچساران) آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد باشت باشت آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد چرام چرام آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد سوق سوق آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد دوگنبدان قندی گچساران دوگنبدان آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد یاسوج فجر یاسوج آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد پاتاوه لوداب آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد لنده لنده آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد مارگون مارگون بویر احمد آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد یاسوج ولیعصر   ابوذر آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد یاسوج ولیعصر یاسوج آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد یاسوج ولیعصر یاسوج آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد یاسوج آزادگان - فجر آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد یاسوج گلستان فجر آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد دوگنبدان امام خمینی دوگنبدان آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد یاسوج امام حسین - فجر آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد دوگنبدان امام علی دوگنبدان(گچساران) آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد پاتاوه پاتاوه آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد لیکک بهمئی لیکک آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد یاسوج بلهزار یاسوج آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد باشت باشت آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد دیشموک دیشموك آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد چرام چرام آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد سي سخت سی سخت کهکلویه آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد سوق سوق آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد یاسوج شهدا یاسوج آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد دهدشت شهید آرانپور ده دشت آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد دوگنبدان شهید قندی دوگنبدان آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد یاسوج سرآب تاوه یاسوج آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد سرفاریاب سرفاریاب آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد یاسوج PC یاسوج (ولیعصر) آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد قلعه رییسی قلعه رئیسی آماده پذیرش
كهکیلویه و بویر احمد یاسوج فجر یاسوج آماده پذیرش