درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL كرمانشاه
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
كرمانشاه کرمانشاه ولیعصر کرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه هرسین هرسین كرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه کرمانشاه آزادی کرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه کرمانشاه امام خمینی کرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه سنقر امام خمینی سنقر آماده پذیرش
كرمانشاه اسلام آباد اسلام آباد كرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه ثلاث باباجانی ثلاث باباجانی کرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه کرمانشاه بعثت کرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه گیلان غرب گیلان غرب كرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه جوانرود جوانرود كرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه دالاهو دالاهو کرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه کرمانشاه دانشگاه کرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه روانسر روانسر كرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه کرمانشاه رسالت کرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه کرمانشاه شهید اشرفی کرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه صحنه صحنه كرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه سرپل ذهاب سر پل ذهاب كرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه کنگاور كنگاور كرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه قصرشیرین قصر شیرین آماده پذیرش
كرمانشاه کرمانشاه ظفر کرمانشاه آماده پذیرش
كرمانشاه کرمانشاه فجر کرمانشاه آماده پذیرش