درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL كرمان
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
كرمان بم پیامبراعظم بم آماده پذیرش
كرمان کهنوج کهنوج آماده پذیرش
كرمان کوهبنان کوهبنان آماده پذیرش
كرمان كرمان هندوزاده كرمان آماده پذیرش
كرمان ماهان ماهان آماده پذیرش
كرمان سیرجان نبوت سیرجان آماده پذیرش
كرمان كرمان ولیعصر كرمان آماده پذیرش
كرمان راور مطهری راور آماده پذیرش
كرمان كرمان مطهری كرمان آماده پذیرش
كرمان كرمان مفتح كرمان آماده پذیرش
كرمان رفسنجان امام خمینی رفسنجان آماده پذیرش
كرمان رفسنجان امام رضا رفسنجان آماده پذیرش
كرمان رفسنجان امام علی رفسنجان آماده پذیرش
كرمان بم امامت بم آماده پذیرش
كرمان انار انار کرمان آماده پذیرش
كرمان رفسنجان امیر کبیر رفسنجان آماده پذیرش
كرمان كرمان الغدیر كرمان آماده پذیرش
كرمان كرمان اسدی كرمان آماده پذیرش
كرمان سیرجان بهشتی سیرجان آماده پذیرش
كرمان كرمان بهشتی كرمان آماده پذیرش
كرمان بردسیر باهنر بردسیر آماده پذیرش
كرمان كرمان باهنر كرمان آماده پذیرش
كرمان بافت بافت آماده پذیرش
كرمان جیرفت حسین زاده جیرفت آماده پذیرش
كرمان كرمان سیدالشهدا كرمان آماده پذیرش
كرمان شهرباباک شهید مرادی شهربابک آماده پذیرش
كرمان جیرفت شادروان حسینی جیرفت آماده پذیرش
كرمان كرمان صدوقی آماده پذیرش كرمان آماده پذیرش
كرمان كرمان صدوقی 2 كرمان آماده پذیرش
كرمان زرند زرند آماده پذیرش
كرمان سیرجان علی ابن ابیطالب سیرجان آماده پذیرش