درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL قم
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
قم قم آماده پذیرش9 دی قم آماده پذیرش
قم قم مهدیه قم آماده پذیرش
قم قم مالک اشتر قم آماده پذیرش
قم قم ولیعصر قم آماده پذیرش
قم قم معصومیه قم آماده پذیرش
قم قم ابوذر قم آماده پذیرش
قم قم توحید قم آماده پذیرش
قم قم پردیسان قم آماده پذیرش
قم قم شهید بهشتی قم آماده پذیرش
قم قم شهید زین الدین قم آماده پذیرش
قم قم شاهد قم آماده پذیرش
قم قم صدوق قم آماده پذیرش
قم قم علامه طباطبایی قم آماده پذیرش
قم قم عمار یاسر قم آماده پذیرش
قم قم فیض کاشانی قم آماده پذیرش
قم قم فرهنگیان قم آماده پذیرش