درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL قزوین
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
قزوین آبیک آبیک قزوین آماده پذیرش
قزوین چوبیندر چوبیندر آماده پذیرش
قزوین محمود آباد نمونه محمود آباد نمونه آماده پذیرش
قزوین محمدیه محمدیه قزوین آماده پذیرش
قزوین قزوين آزادی قزوین آماده پذیرش
قزوین نصرت آباد نصرت آباد آماده پذیرش
قزوین اقبالیه اقبالیه قزوین آماده پذیرش
قزوین قزوين بیدستان قزوین آماده پذیرش
قزوین بویین زهرا بویین زهرا قزوین آماده پذیرش
قزوین قزوين بابایی قزوین آماده پذیرش
قزوین تاکسنان تاكستان قزوین آماده پذیرش
قزوین البرز خوارزمی قزوین آماده پذیرش
قزوین قزوين رجایی قزوین آماده پذیرش
قزوین قزوين رسالت قزوین آماده پذیرش
قزوین قزوين قدس قزوین آماده پذیرش