درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL سیستان و بلوچستان
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
سیستان و بلوچستان کنارک کنارک سیستان و بلوچستان آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان چابهار کوثر چابهار آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان میرجاوه میرجاوه آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان سراوان نبوت سراوان آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان خاش هجرت خاش آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان زاهدان آزادی زاهدان آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان زاهدان امام حسین زاهدان آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان زاهدان امام رضا زاهدان آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان زاهدان امام علی زاهدان آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان ایرانشهر استقلال ایرانشهر سیستان بلوچستان آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان نیک شهر توحید نیکشهر آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان چابهار بعثت چابهار آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان زاهدان بعثت زاهدان آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان زاهدان رسالت زاهدان آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان زهک زهک آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان زابل طباطبائی زابل آماده پذیرش
سیستان و بلوچستان ایرانشهر قدس ایرانشهر آماده پذیرش