درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL سمنان
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
سمنان کلاته خیج کلاته خیج آماده پذیرش
سمنان شاهرود 22 بهمن شاهرود آماده پذیرش
سمنان شاهرود میامی شاهرود آماده پذیرش
سمنان شاهرود میقان شاهرود آماده پذیرش
سمنان شاهرود نواب صفوی شاهرود آماده پذیرش
سمنان مهدی شهر مهدیشهر آماده پذیرش
سمنان گرمسار آرادان گرمسار آماده پذیرش
سمنان سمنان مطهری سمنان آماده پذیرش
سمنان شاهرود هفت تیر شاهرود آماده پذیرش
سمنان ایوانکی ایوانکی آماده پذیرش
سمنان دامغان امیریه دامغان آماده پذیرش
سمنان دامغان امام دامغان آماده پذیرش
سمنان شاهرود بیارجمند شاهرود آماده پذیرش
سمنان بسطام بسطام آماده پذیرش
سمنان خیر آباد خیر آباد سمنان آماده پذیرش
سمنان سمنان حکیم الهی آماده پذیرش
سمنان سمنان جهادیه سمنان آماده پذیرش
سمنان درجزین درجزین آماده پذیرش
سمنان شاهرود رودیان سمنان آماده پذیرش
سمنان شهمیرزاد شهمیرزاد آماده پذیرش
سمنان سمنان شهرک صنعتی سمنان آماده پذیرش
سمنان ایوانکی شهرك صنعتی ایوانكی آماده پذیرش
سمنان ایوانکی شهرك صنعتی علی آباد ایوانكی آماده پذیرش
سمنان سرخه سرخه آماده پذیرش
سمنان سمنان قندی سمنان آماده پذیرش
سمنان سمنان عاملو سمنان آماده پذیرش