درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL زنجان
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
زنجان هیدج هیدج آماده پذیرش
زنجان زنجان ملت زنجان آماده پذیرش
زنجان ماه نشان ماه نشان آماده پذیرش
زنجان طارم آب بر طارم زنجان آماده پذیرش
زنجان زنجان مطهری زنجان آماده پذیرش
زنجان زنجان آزادگان زنجان آماده پذیرش
زنجان زنجان الهیه آماده پذیرش
زنجان زنجان امام زنجان آماده پذیرش
زنجان ابهر ابهر زنجان آماده پذیرش
زنجان خدابنده خدابنده آماده پذیرش
زنجان خرم دره خرم دره زنجان آماده پذیرش
زنجان زنجان رسالت زنجان آماده پذیرش
زنجان سلطانیه سلطانیه آماده پذیرش
زنجان صائین قلعه صائین قلعه آماده پذیرش
زنجان زنجان قائم زنجان آماده پذیرش