درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL خوزستان
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
خوزستان اهواز 2آماده پذیرشآماده پذیرش دستگاه صنایع فولاد اهواز آماده پذیرش
خوزستان اهواز ملت اهواز آماده پذیرش
خوزستان ماهشهر ولیعصر ماهشهر آماده پذیرش
خوزستان آبادان ولیعصر آبادان آماده پذیرش
خوزستان اهواز ولیعصر اهواز آماده پذیرش
خوزستان بهبهان ولیعصر(امام رضا) بهبهان آماده پذیرش
خوزستان اهواز مدرس اهواز آماده پذیرش
خوزستان ماهشهر چمران ماهشهر آماده پذیرش
خوزستان اهواز چمران اهواز آماده پذیرش
خوزستان مسجد سلیمان مطهری مسجد سلیمان آماده پذیرش
خوزستان اهواز آزادی اهواز آماده پذیرش
خوزستان اميديه آزادگان امیدیه آماده پذیرش
خوزستان دزفول آزادگان دزفول آماده پذیرش
خوزستان اهواز گلستان اهواز آماده پذیرش
خوزستان ايذه ایذه خوزستان آماده پذیرش
خوزستان دزفول ایثارگران دزفول آماده پذیرش
خوزستان شوشتر المهدی شوشتر آماده پذیرش
خوزستان آبادان امام خمینی آبادان آماده پذیرش
خوزستان مسجد سلیمان امام خمینی مسجد سلیمان آماده پذیرش
خوزستان هفتگل امام خمینی هفتگل آماده پذیرش
خوزستان اهواز امام خمینی اهواز آماده پذیرش
خوزستان بهبهان امام خمینی بهبهان آماده پذیرش
خوزستان خرمشهر امام خمینی خرمشهر آماده پذیرش
خوزستان دزفول امام خمینی دزفول آماده پذیرش
خوزستان اهواز انقلاب اهواز آماده پذیرش
خوزستان خرمشهر بیت المقدس خرمشهر آماده پذیرش
خوزستان رامهرمز دامغان رامهرمز آماده پذیرش
خوزستان رامشير رامشیر خوزستان آماده پذیرش
خوزستان اهواز رجایی اهواز آماده پذیرش
خوزستان شوش شهید دانش شوش آماده پذیرش
خوزستان خرمشهر سوم خرداد خرمشهر آماده پذیرش
خوزستان بهبهان شهدای پیروز بهبهان آماده پذیرش
خوزستان آبادان طالقانی آبادان آماده پذیرش
خوزستان آبادان قندی آبادان آماده پذیرش
خوزستان اهواز علوی اهواز آماده پذیرش
خوزستان اهواز علامه اهواز آماده پذیرش
خوزستان شوشتر علامه شوشتر آماده پذیرش
خوزستان دزفول فردوسی دزفول آماده پذیرش