درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL خراسان شمالی
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
خراسان شمالي اسفراين ولیعصر اسفراین آماده پذیرش
خراسان شمالي بجنورد ولیعصر بجنورد آماده پذیرش
خراسان شمالي فاروج ولیعصر فاروج آماده پذیرش
خراسان شمالي شيروان ولیعصر شیروان آماده پذیرش
خراسان شمالي آشخانه مرکزی آشخانه آماده پذیرش
خراسان شمالي بجنورد امام علی بجنورد آماده پذیرش
خراسان شمالي راز راز آماده پذیرش
خراسان شمالي بجنورد شاهد بجنورد آماده پذیرش