درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL خراسان رضوی
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
خراسان رضوی کلات نادر کلات نادر آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد کوثر مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی گناباد کاخک آماده پذیرش
خراسان رضوی کاشمر کسرینه کاشمر آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد آماده پذیرش5 خرداد مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی محولات مهنه محولات آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد ویلاشهر مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی درگز ولیعصر درگز آماده پذیرش
خراسان رضوی سرخس ولیعصر سرخس آماده پذیرش
خراسان رضوی چناران گلبهار آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد نبوت مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی گناباد ولیعصر گناباد آماده پذیرش
خراسان رضوی چناران ولیعصر چناران آماده پذیرش
خراسان رضوی تربت حيدريه ولیعصر تربت حیدریه آماده پذیرش
خراسان رضوی برد اسکن ولیعصر بردسكن آماده پذیرش
خراسان رضوی خواف ولیعصر خواف آماده پذیرش
خراسان رضوی قوچان ولیعصر قوچان آماده پذیرش
خراسان رضوی فيض آباد ولیعصر فیض آباد (مه ولات) آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد پنج تن آماده پذیرش
خراسان رضوی کاشمر مدرس کاشمر آماده پذیرش
خراسان رضوی تربت حيدريه مدرس تربت حیدریه آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد مطهری مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی فریمان مطهری فریمان آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد آزادگان مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی کاشمر آزادگان كاشمر آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد آزادی مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی جوين نقاب جوین آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد المهدی مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد امام خمینی مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد امت مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد امیرالمومنین مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد انقلاب مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد استقلال مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی سبزوار اسرار سبزوار آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد بهارستان مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی سبزوار توحید سبزوار آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد توحید مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی تایباد تایپاد-ولیعصر آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد ثامن الائمه مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد باهنر مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی بجستان بجستان خراسان رضوی آماده پذیرش
خراسان رضوی کاشمر خلیل آباد کاشمر آماده پذیرش
خراسان رضوی تربت حيدريه جنگل آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد خواجه ربیع مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی محولات دوغ آباد محولات آماده پذیرش
خراسان رضوی نیشابور دهقانی نیشابور آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد خاتم النبیاء مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی نیشابور خیام نیشابور آماده پذیرش
خراسان رضوی درود درود آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد پیروزی مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی جغتای جغتای آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد رسالت مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی رشتخوار رشتخوار آماده پذیرش
خراسان رضوی سبزوار پرستش سبزوار آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد طلاب مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد شهرک صنعتی طوس مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی تربت حيدريه سالاری تربت حیدریه آماده پذیرش
خراسان رضوی دولت آباد زاوه دولت آباد آماده پذیرش
خراسان رضوی گناباد شاهد گناباد آماده پذیرش
خراسان رضوی تربت جام صالح اباد-تربت جام آماده پذیرش
خراسان رضوی سبزوار شاهد سبزوار آماده پذیرش
خراسان رضوی شانديز شاندیز آماده پذیرش
خراسان رضوی تربت جام صامعی تربت جام آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد صابری وحید مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی محولات شادمهر محولات آماده پذیرش
خراسان رضوی سبزوار سربداران سبزوار آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد طرقبه آماده پذیرش
خراسان رضوی برد اسکن شفیع آباد برد اسکن آماده پذیرش
خراسان رضوی کاشمر قوژ د کاشمر آماده پذیرش
خراسان رضوی نیشابور قدس نیشابور آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد قدس مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی محولات عبدل آباد محولات آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد عدالت مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد فدائیان اسلام مشهد آماده پذیرش
خراسان رضوی قوچان فرهنگیان 2 قوچان آماده پذیرش
خراسان رضوی کاشمر فرح آباد کاشمر آماده پذیرش
خراسان رضوی مشهد فرشچی مشهد آماده پذیرش