درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL خراسان جنوبی
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
خراسان جنوبي نهبندان نهبندان آماده پذیرش
خراسان جنوبي طبس منتظران قائم طبس آماده پذیرش
خراسان جنوبي قاين ولیعصر قائن آماده پذیرش
خراسان جنوبي بیرجند انقلاب بیرجند آماده پذیرش
خراسان جنوبي قاين ابوذر قائن آماده پذیرش
خراسان جنوبي درمیان اسدیه آماده پذیرش
خراسان جنوبي بشرويه بشرویه خراسان جنوبی آماده پذیرش
خراسان جنوبي خضری خضری آماده پذیرش
خراسان جنوبي بیرجند رجایی بیرجند آماده پذیرش
خراسان جنوبي بیرجند شاهد بیرجند آماده پذیرش
خراسان جنوبي سرايان سرایان آماده پذیرش
خراسان جنوبي سربیشه سربیشه آماده پذیرش
خراسان جنوبي طبس عشق آباد طبس آماده پذیرش
خراسان جنوبي فردوس فردوس آماده پذیرش