درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL بوشهر
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
بوشهر بندر کنگان کنگان بوشهر (تجمیعی) آماده پذیرش
بوشهر بندر بوشهر هلیله بوشهر (تجمیعی) آماده پذیرش
بوشهر برازجان آزادگان برازجان (تجمیعی) آماده پذیرش
بوشهر بندر گناوه امام خمینی گناوه(تجمیعی) آماده پذیرش
بوشهر بندر بوشهر امام خمینی بوشهر (تجمیعی) آماده پذیرش
بوشهر برازجان امام خمینی برازجان (تجمیعی) آماده پذیرش
بوشهر اهرم اهرم بوشهر (تجمیعی) آماده پذیرش
بوشهر بندر بوشهر خواجه ئیان (تجمیعی) آماده پذیرش
بوشهر بندر بوشهر قندی  بوشهر آماده پذیرش
بوشهر بندر بوشهر قندی بوشهر (تجمیعی) آماده پذیرش
بوشهر عالیشهر عالیشهر بوشهر (تجمیعی) آماده پذیرش
بوشهر نخل تقی نخل تقی (خلیج) آماده پذیرش
بوشهر بردخون بردخون بوشهر (خلیج) آماده پذیرش
بوشهر بندر دیلم دیلم (خلیج) آماده پذیرش
بوشهر خورموج خورموج (خلیج) آماده پذیرش
بوشهر جزیره خارک خارک (خلیج) آماده پذیرش
بوشهر بندر بوشهر قندی (خلیج) بوشهر آماده پذیرش
بوشهر عسلویه عسلویه بوشهر (خلیج) آماده پذیرش