درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL ایلام
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
ایلام سیروان لومار آماده پذیرش
ایلام مهران مهران آماده پذیرش
ایلام آبدانان آبدانان ایلام آماده پذیرش
ایلام ايلام آزادگان ایلام آماده پذیرش
ایلام ايلام آزادگان ایلام(ارتباط دهی) آماده پذیرش
ایلام بدره بدره آماده پذیرش
ایلام دهلران دهلران آماده پذیرش
ایلام دره شهر دره شهر آماده پذیرش
ایلام ايلام زواره ای ایلام آماده پذیرش
ایلام ايلام زواره ای ایلام(ارتباط دهی) آماده پذیرش
ایلام ایوان شهدای ایوانغرب ایلام آماده پذیرش
ایلام زرین آباد زرین آباد(پهله) آماده پذیرش
ایلام سرابله سرابله آماده پذیرش