درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL اصفهان
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
اصفهان فلاورجان پیربکران فلاورجان آماده پذیرش
اصفهان نجف آباد یزدان شهر نجف آباد آماده پذیرش
اصفهان اصفهان کلانی اصفهان آماده پذیرش
اصفهان میمه میمه آماده پذیرش
اصفهان زرین شهر ملکی زرین شهر آماده پذیرش
اصفهان کاشان مهماندوست کاشان آماده پذیرش
اصفهان شهرضا همت شهرضا آماده پذیرش
اصفهان اصفهان منتظری اصفهان آماده پذیرش
اصفهان ویلاشهر ویلاشهر آماده پذیرش
اصفهان اصفهان ولیعصر اصفهان آماده پذیرش
اصفهان شهرضا ولیعصر شهرضا آماده پذیرش
اصفهان شاهین شهر گلدیس شاهین شهر آماده پذیرش
اصفهان اصفهان مجلسی اصفهان آماده پذیرش
اصفهان اردستان مدرس اردستان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان مدرس اصفهان آماده پذیرش
اصفهان هرند هرند آماده پذیرش
اصفهان آران و بیدگل آران و بیدگل اصفهان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان چمران اصفهان آماده پذیرش
اصفهان کاشان مطهری کاشان آماده پذیرش
اصفهان نجف آباد مطهری نجف آباد آماده پذیرش
اصفهان نطنز نطنز آماده پذیرش
اصفهان اصفهان آزادی اصفهان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان گلستان اصفهان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان آقابابایی اصفهان آماده پذیرش
اصفهان خوانسار ایثارگران خوانسار آماده پذیرش
اصفهان کاشان امیرکبیر کاشان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان امیرکبیر اصفهان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان امام خمینی اصفهان آماده پذیرش
اصفهان خمینی شهر امام خمینی خمینی شهر آماده پذیرش
اصفهان شاهین شهر امام خمینی شاهین شهر آماده پذیرش
اصفهان اصفهان امام علی اصفهان آماده پذیرش
اصفهان چادگان چادگان اصفهان آماده پذیرش
اصفهان فلاورجان اشترجان فلاورجان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان استقلال اصفهان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان اشرفی اصفهان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان بهارستان اصفهان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان بهشتی اصفهان آماده پذیرش
اصفهان بادرود بادرود- اصفهان آماده پذیرش
اصفهان زرین شهر باغبانی زرین شهر آماده پذیرش
اصفهان دولت آباد برخوار دولت آباد برخوار آماده پذیرش
اصفهان اصفهان خاتم اصفهان آماده پذیرش
اصفهان داران داران آماده پذیرش
اصفهان درچه پیاز اصفهان درچه  اصفهان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان خرازی اصفهان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان رجایی اصفهان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان ردانی پور اصفهان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان سیدالشهداء اصفهان آماده پذیرش
اصفهان مبارکه شهید زینلی مبارکه آماده پذیرش
اصفهان مبارکه شهید ضیایی مبارکه آماده پذیرش
اصفهان سمیرم سمیرم آماده پذیرش
اصفهان اردستان زواره اردستان آماده پذیرش
اصفهان خوانسار شهداء خوانسار آماده پذیرش
اصفهان باغبهادران شهدای باغبهادران آماده پذیرش
اصفهان تیران شهدای تیران آماده پذیرش
اصفهان دهاقان شهید رضوانی دهاقان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان سپاهان شهر اصفهان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان طاهرزاده اصفهان آماده پذیرش
اصفهان خمینی شهر طالقانی خمینی شهر آماده پذیرش
اصفهان گزبرخوار گزبرخوار آماده پذیرش
اصفهان اصفهان سجاد اصفهان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان سراه فروردین آماده پذیرش
اصفهان مبارکه صفائیه آماده پذیرش
اصفهان کاشان قندی کاشان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان قندی اصفهان آماده پذیرش
اصفهان کاشان قاسمپور راوند کاشان آماده پذیرش
اصفهان کاشان علامه طباطبایی(ناجی آباد) کاشان آماده پذیرش
اصفهان اصفهان فیض اصفهان آماده پذیرش
اصفهان فولادشهر فولادشهر آماده پذیرش
اصفهان فریدون شهر فریدون شهر آماده پذیرش