درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL آذربایجان غربی
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
آذربایجان غربی بازرگان مولوی بازرگان آماده پذیرش
آذربایجان غربی اروميه پیام ارومیه آماده پذیرش
آذربایجان غربی مهاباد نور مهاباد آماده پذیرش
آذربایجان غربی نقده لاله نقده آماده پذیرش
آذربایجان غربی اروميه ولیعصر ارومیه آماده پذیرش
آذربایجان غربی ماکو ولایت ماکو آماده پذیرش
آذربایجان غربی اروميه وحدت ارومیه آماده پذیرش
آذربایجان غربی خوي آزادی خوی آماده پذیرش
آذربایجان غربی بوکان نصر بوكان آماده پذیرش
آذربایجان غربی خوي نصر خوی آماده پذیرش
آذربایجان غربی اروميه ایثار ارومیه آماده پذیرش
آذربایجان غربی مهاباد بعثت مهاباد آماده پذیرش
آذربایجان غربی اروميه رودكی ارومیه آماده پذیرش
آذربایجان غربی سلماس رسالت سلماس آماده پذیرش
آذربایجان غربی شوط شوط آماده پذیرش
آذربایجان غربی نقده سلدوز نقده آماده پذیرش
آذربایجان غربی ماکو شهریار ماکو آماده پذیرش
آذربایجان غربی شاهيندز شاهیندژ   آماده پذیرش
آذربایجان غربی سردشت سردشت آماده پذیرش
آذربایجان غربی خوي كشاورز خوی آماده پذیرش
آذربایجان غربی اروميه قندی ارومیه آماده پذیرش
آذربایجان غربی مياندوآب قدس میاندوآب آماده پذیرش
آذربایجان غربی اروميه فجر ارومیه آماده پذیرش
آذربایجان غربی بوکان فجر بوکان آماده پذیرش
آذربایجان غربی مهاباد فرهنگ مهاباد آماده پذیرش