درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL آذربایجان شرقی
استان شهر مرکز مخابراتی وضعیت سرویس دهی
آذربایجان شرقی مهربان مهربان آماده پذیرش
آذربایجان شرقی ملکان ملكان اول آماده پذیرش
آذربایجان شرقی ملکان ملكان دوم آماده پذیرش
آذربایجان شرقی هادي شهر هادیشهر آماده پذیرش
آذربایجان شرقی آذر شهر آذرشهر آماده پذیرش
آذربایجان شرقی ميانه ولیعصر میانه آماده پذیرش
آذربایجان شرقی مراغه ولیعصر مراغه آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز ولیعصر تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی ورزقان ورزقان آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز مدنی تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی بناب مجتمع بناب آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز چمران تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز آزادی تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز گلستان تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی هشترود هشترود آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز گلكار تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی بناب امام بناب آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز ائل گلی تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی مراغه اوحدی مراغه آماده پذیرش
آذربایجان شرقی مراغه امیركبیر مراغه آماده پذیرش
آذربایجان شرقی ايلخچي ایلخچی آماده پذیرش
آذربایجان شرقی اسکو اسكو آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز بهار تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز باكری تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز باقرخان تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی بستان آباد بستان آباد آماده پذیرش
آذربایجان شرقی مراغه خواجه نصیر مراغه آماده پذیرش
آذربایجان شرقی جلفا جلفا آماده پذیرش
آذربایجان شرقی خامنه خامنه آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز یاغچیان تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی خسرو شهر خسروشاه آماده پذیرش
آذربایجان شرقی مرند رجایی مرند آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز رجایی تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی اهر پرفسور حسابی اهر آماده پذیرش
آذربایجان شرقی سهند سهند آماده پذیرش
آذربایجان شرقی صوفيان صوفیان آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز شهید رحیمیان تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز شهید قاضی تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز شهریار تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی مرند طالقانی مرند آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز طالقانی تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز ستارخان تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی شبستر شبستر آماده پذیرش
آذربایجان شرقی اهر شیخ شهاب اهر آماده پذیرش
آذربایجان شرقی سراب سراب آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز سردرود تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی کلیبر كلیبر آماده پذیرش
آذربایجان شرقی ميانه قندی میانه آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز قندی تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز علامه طبابایی تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی عجب شير عجبشیر آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبريز فهمیده تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی مهربان مهربان آماده پذیرش
آذربایجان شرقی ممقان ممقان آماده پذیرش
آذربایجان شرقی هادي شهر هادیشهر جلفا   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی آذرشهر آذرشهر آماده پذیرش
آذربایجان شرقی مراغه ولیعصر مراغه آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز ولیعصر تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز مدنی تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی بناب مجتمع بناب   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی ملکان مركز اول ملكان آماده پذیرش
آذربایجان شرقی ملکان مركز دوم ملكان آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز آزادی تبریز   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی هشترود هشترود آماده پذیرش
آذربایجان شرقی بناب امام بناب آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز ائل گلی تبریز   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی مراغه اوحدی مراغه   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی مراغه امیركبیر مراغه آماده پذیرش
آذربایجان شرقی ایلخچی ایلخچی   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز ارم تبریز   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی اسکو اسکو   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز بهار تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز باسمنج تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز باقرخان تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی بستان آباد بستان آباد آماده پذیرش
آذربایجان شرقی اهر دکتر حسابی آماده پذیرش
آذربایجان شرقی مراغه خواجه نصیر مراغه آماده پذیرش
آذربایجان شرقی جلفا جلفا   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی خامنه خامنه آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز یاخچیان تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی خسرو شهر خسروشهر آماده پذیرش
آذربایجان شرقی مرند رجایی مرند   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز رجایی تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز رحیمیان تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز شهید قاضی تبریز   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی سهند سهند آماده پذیرش
آذربایجان شرقی صوفیان صوفیان آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز شهریار تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی مرند طالقانی مرند آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز طالقانی تبریز   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی شبستر شبستر آماده پذیرش
آذربایجان شرقی سراب سراب   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز سردرود تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی مرند كشكسرای مرند   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی میانه قندی میانه   آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز قندی تبریز آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز علامه طباطبایی    آماده پذیرش
آذربایجان شرقی عجب شیر عجبشیر آماده پذیرش
آذربایجان شرقی تبریز فهمیده تبریز آماده پذیرش