درصورتی که مرکز مخابراتی شما در لیست زیر قابل مشاهده نیست و یا در صورت تمایل به مشاوره با کارشناس فروش ، می توانید با شماره های تماس شبدیز تماس حاصل بفرمایید


شماره های تماس
 تلفن (تهران) 021-41723000
021-91710000
تلفن ( کرج ) 026-32601

وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL تهران
منطقه نام مرکز پیش شماره ها وضعیت سرویس دهی وضعیت پذیرش مشترک جدید
مراکز مخابراتی منطقه تهران - کد 021
مارلیک دکتر حسابی 6510-6511-6514-6515-6516-6517-6519-6559 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
وضعیت مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت ADSL کرج
منطقه نام مرکز پیش شماره ها وضعیت سرویس دهی وضعیت پذیرش مشترک جدید
مراکز مخابراتی منطقه کرج - کد 026
کرج نصرآبادی 3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229
3240-3241
در حال سرویس دهی آماده پذیرش
گوهردشت رجایی 3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449
3420-3421
در حال سرویس دهی آماده پذیرش
فردیس 1 صدوقی 3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
عظیمیه طالقانی 3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
کارخانه قند شهید رشیدی 3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
ساسانی شهید کاظمی 3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
فاز 4 مهرشهر فهمیده 3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
مهرشهر آثاری 3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
باغستان شهیدان غیاثی 3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
حصارک ثارالله 3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
فردیس 2 خاتم الانبیا 3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
مشکین دشت مشکین دشت 3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
شهرک ناز خوش طینت 3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3689 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
ماهدشت شهدای ماهدشت 3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
کمالشهر قندی 3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
کیانمهر امیر کبیر 3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
حسین آباد قائم 3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
ولد آباد شهید کریم زاده 3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
مهندسی زراعی شهیدان کولیوند 3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3678-3679 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
ریموت رزکان رزکان 3677 آماده پذیرش
گرمدره شهدای گرمدره 3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
کلاک کوثر 3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
گلدشت شهید آوینی 3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489 در حال سرویس دهی آماده پذیرش
آسارا شهیدان لطفی 3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529 در دست اقدام آماده پذیرش
گلشهر شهید اندرزگو 3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469 در دست اقدام آماده پذیرش
جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید