سرویس های TD-LTE یک ماهه

4۰Mb

هزینه ( تومان ) :45.000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم اینترنت : 15 گیگابایت

4۰Mb

هزینه ( تومان ) :72.000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم اینترنت : 30 گیگابایت

4۰Mb

هزینه ( تومان ) :175.000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم اینترنت : 30 گیگابایت

سرویس های TD-LTE سه ماهه

4۰Mb

هزینه ( تومان ) :140.000

محدودیت زمانی : 3 ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم اینترنت : 60 گیگابایت

4۰Mb

هزینه ( تومان ) :234.000

محدودیت زمانی : 3 ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم اینترنت : 120 گیگابایت

4۰Mb

هزینه ( تومان ) :638.000

محدودیت زمانی : 3 ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم اینترنت : 400 گیگابایت

سرویس های TD-LTE شش ماهه

4۰Mb

هزینه ( تومان ) :302.000

محدودیت زمانی : 6 ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم اینترنت : 150 گیگابایت

4۰Mb

هزینه ( تومان ) :591.000

محدودیت زمانی : 6 ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم اینترنت : 350 گیگابایت

4۰Mb

هزینه ( تومان ) :810.000

محدودیت زمانی : 6 ماهه

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم اینترنت : 500 گیگابایت

سرویس های TD-LTE یک ساله

4۰Mb

هزینه ( تومان ) :612.000

محدودیت زمانی : 1 سال

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم اینترنت : 350 گیگابایت

4۰Mb

هزینه ( تومان ) :1.144.000

محدودیت زمانی : 1 سال

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم اینترنت : 700 گیگابایت

4۰Mb

هزینه ( تومان ) :2.080.000

محدودیت زمانی : 1 سال

سرعت تا : ۴۰Mbps

حجم اینترنت : 1400 گیگابایت

به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد

میزان استفاده منصفانه(FUP)مجموع ترافیک بین الملل و ترافیک داخل کشور میباشد که به ترتیب به نسبت 1 به 4 تقسیم میشود .به طور مثال برای سرعت 16مگابیت 2000 گیگابایت منظور شده است که مشترک میتواند 500 گیگابایت ترافیک بین الملل مصرف نماید یا اینکه 2000 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف نماید.

در صورت گذر از میزان منصفانه سرعت مشترک به Kbs 128 افت پیدا خواهد کرد که در صورت تمایل مشترکین به بازگشت به سرعت حداکثر (بر اساس مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات) میتوانند اقدام به خرید ترافیک اضافه به مبلغ هر گیگ 2000 تومان نمایند.

در تمامی تعرفه های فوق قابلیت اضافه کردن تعرفه شبانه وجود دارد

در تمامی تعرفه های فوق ترافیک رایگان برای سرویس های پخش فیلم(طرف قرارداد با شبدیز) وجود دارد

ترافیک داخل کشور شامل سایت های منتخب کشور از قبیل (دیجیکالا، پی سی دانلود، ببین فیلم، ورزش۳ و …) می باشد.
مشاهده لیست سایت های منتخب داخل کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید