سرویس های ADSL نامحدود یک ماهه

512K

هزینه ( تومان ) :12,500

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : 512K

حجم منصفانه : 40GB

ترافیک بین الملل: 10 گیگابایت

1Mb

هزینه ( تومان ) :20,000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : 1Mb

میزان استفاده منصفانه : 80GB

ترافیک بین الملل: 20 گیگابایت

2Mb

هزینه ( تومان ) :25,000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : 2Mb

میزان استفاده منصفانه : 120GB

ترافیک بین الملل: 30 گیگابایت

4Mb

هزینه ( تومان ) :40,000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

حدکثر سرعت : 4Mb

میزان استفاده منصفانه : 200GB

ترافیک بین الملل: 50 گیگابایت

8Mb

هزینه ( تومان ) :50,000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : 8Mb

میزان استفاده منصفانه : 640GB

ترافیک بین الملل: 160 گیگابایت

16Mb

هزینه ( تومان ) :80,000

محدودیت زمانی : 1 ماهه

سرعت تا : 16Mb

میزان استفاده منصفانه : 2000GB

ترافیک بین الملل: 500 گیگابایت

سرویس های ADSL نامحدود سه ماهه

512K

هزینه ( تومان ) :35,625

محدودیت زمانی : 3 ماهه

حجم منصفانه : 120GB

ترافیک بین الملل: 30 گیگابایت

1Mb

هزینه ( تومان ) :57,000

محدودیت زمانی : 3 ماهه

میزان استفاده منصفانه : 240GB

ترافیک بین الملل: 60 گیگابایت

2Mb

هزینه ( تومان ) :71,250

محدودیت زمانی : 3 ماهه

میزان استفاده منصفانه : 360GB

ترافیک بین الملل: 90 گیگابایت

4Mb

هزینه ( تومان ) :114,000

محدودیت زمانی : 3 ماهه

میزان استفاده منصفانه : 600GB

ترافیک بین الملل: 150 گیگابایت

8Mb

هزینه ( تومان ) :142,500

محدودیت زمانی : 3 ماهه

میزان استفاده منصفانه : 1920GB

ترافیک بین الملل: 480 گیگابایت

16Mb

هزینه ( تومان ) :228,000

محدودیت زمانی : 3 ماهه

میزان استفاده منصفانه : 6000GB

ترافیک بین الملل: 1500 گیگابایت

سرویس های ADSL نامحدود شش ماهه

512K

هزینه ( تومان ) :67,500

محدودیت زمانی : 6 ماهه

حجم منصفانه : 240GB

ترافیک بین الملل: 60 گیگابایت

1Mb

هزینه ( تومان ) :108,000

محدودیت زمانی : 6 ماهه

میزان استفاده منصفانه : 480GB

ترافیک بین الملل: 120 گیگابایت

2Mb

هزینه ( تومان ) :135,000

محدودیت زمانی : 6 ماهه

میزان استفاده منصفانه : 720GB

ترافیک بین الملل: 180 گیگابایت

4Mb

هزینه ( تومان ) :216,000

محدودیت زمانی : 6 ماهه

میزان استفاده منصفانه : 1200GB

ترافیک بین الملل: 300 گیگابایت

8Mb

هزینه ( تومان ) :270,000

محدودیت زمانی : 6 ماهه

میزان استفاده منصفانه : 3840GB

ترافیک بین الملل: 960 گیگابایت

16Mb

هزینه ( تومان ) :432,000

محدودیت زمانی : 6 ماهه

میزان استفاده منصفانه : 12000GB

ترافیک بین الملل: 3000 گیگابایت

سرویس های ADSL نامحدود یک ساله

512K

هزینه ( تومان ) :127,500

محدودیت زمانی : یک ساله

حجم منصفانه : 480GB

ترافیک بین الملل: 120 گیگابایت

1Mb

هزینه ( تومان ) :204,000

محدودیت زمانی : یک ساله

میزان استفاده منصفانه : 960GB

ترافیک بین الملل: 240 گیگابایت

2Mb

هزینه ( تومان ) :225,000

محدودیت زمانی : یک ساله

میزان استفاده منصفانه : 1440GB

ترافیک بین الملل: 360 گیگابایت

4Mb

هزینه ( تومان ) :408,000

محدودیت زمانی : یک ساله

میزان استفاده منصفانه : 2400GB

ترافیک بین الملل: 600 گیگابایت

8Mb

هزینه ( تومان ) :510,000

محدودیت زمانی : یک ساله

میزان استفاده منصفانه : 7680GB

ترافیک بین الملل: 1920 گیگابایت

16Mb

هزینه ( تومان ) :816,000

محدودیت زمانی : یک ساله

میزان استفاده منصفانه : 24000GB

ترافیک بین الملل: 6000 گیگابایت

به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد

میزان استفاده منصفانه(FUP)مجموع ترافیک بین الملل و ترافیک داخل کشور میباشد که به ترتیب به نسبت 1 به 4 تقسیم میشود .به طور مثال برای سرعت 16مگابیت 2000 گیگابایت منظور شده است که مشترک میتواند 500 گیگابایت ترافیک بین الملل مصرف نماید یا اینکه 2000 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف نماید.

در صورت گذر از میزان منصفانه سرعت مشترک به Kbs 128 افت پیدا خواهد کرد که در صورت تمایل مشترکین به بازگشت به سرعت حداکثر (بر اساس مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات) میتوانند اقدام به خرید ترافیک اضافه به مبلغ هر گیگ 2000 تومان نمایند.

در تمامی تعرفه های فوق قابلیت اضافه کردن تعرفه شبانه وجود دارد

در تمامی تعرفه های فوق ترافیک رایگان برای سرویس های پخش فیلم(طرف قرارداد با شبدیز) وجود دارد

ترافیک داخل کشور شامل سایت های منتخب کشور از قبیل (دیجیکالا، پی سی دانلود، ببین فیلم، ورزش۳ و …) می باشد.
مشاهده لیست سایت های منتخب داخل کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید