تعرفه های سرویس های وایرلس اشتراکی
ردیف مدت حداقل سرعت حداکثر سرعت حجم ترافیک بین الملل بدون محدودیت(در صورت استفاده از ترافیک داخل دو برابر می شود) قیمت تومان درخواست سرویس
1 یک ماه 4 Mbps 8 Mbps 8 گیگا بایت 35.000 سفارش
2 یک ماه 8 Mbps 12 Mbps 16 گیگا بایت 52.000 سفارش
3 سه ماه 4 Mbps 8 Mbps 18 گیگا بایت 58.000 سفارش
4 سه ماه 8 Mbps 12 Mbps 24 گیگا بایت 89.000 سفارش
5 شش ماه 8 Mbps 12 Mbps 50 گیگا بایت 129.000 سفارش
6 شش ماه 8 Mbps 12 Mbps 100 گیگا بایت 189.000 سفارش
7 شش ماه 8 Mbps 16 Mbps 250 گیگا بایت 399.000 سفارش
8 یکساله 4 Mbps 8 Mbps 60 گیگا بایت 198.000 سفارش
9 یکساله 8 Mbps 20 Mbps 10 گیگا بایت 30.000 سفارش
10 شش ماه 4 Mbps 8 Mbps 6 گیگا بایت 15.000 سفارش
جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید