راه اندازی سرویس اینترنت پر سرعت در مرکز گلدشت ( شهید آوینی ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
مرکز مخابراتی ( شهید آوینی ) گلدشت با پیش شماره 48 تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL2+ قرار گرفت .