شبدیز در راستای ارائه خدمات کاربر محور اقدام به ارائه تخفیف های ویژه 50% و 90% برای کاربران اینترنت پرسرعت خود کرده است.

در طرح تخفیف ترافیک محتوای داخل کشور وب سایت های پرطرفدار داخل کشور هدف قرار گرفته اند تا کاربران با هزینه بسیار کمتری از وب سایت ها استفاده کنند و در ترافیک مصرفی آن های تخفیفی 50 تا 90 درصدی محاسبه شود.

تخفیف های 50%