تعرفه های ADSL مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

لیست قیمت ها و تعرفه های سرویس ADSL

سرعت
محدودیت زمانی
محدودیت ترافیک ماهیانه
هزینه نهایی با احتساب آبونمان و مالیات ( تومان )
سرویس Premium
تا 20Mbps
ندارد
ندارد
هزینه ماهیانه 4000 تومان
ترافیک روزانه هر مگابایت 3.5 تومان
ترافیک شبانه (2 تا 8 صبح) هر مگابایت 1 تومان
سرویس Lite
128Kbps
ندارد
ندارد
هزینه ماهیانه 4000 تومان
ترافیک روزانه هر مگابایت 2.5 تومان
ترافیک شبانه (2 تا 8 صبح) هر مگابایت 1 تومان
سرویس های ADSL نامحدود
64Kbps/64Kbps
ضریب اشتراک 1 به 8
ندارد
نامحدود
5910
128Kbps/128Kbps
ضریب اشتراک 1 به 8
ندارد
نامحدود
9900
256Kbps/256Kbps
ضریب اشتراک 1 به 8
ندارد
نامحدود
12540
64Kbps/64Kbps
ندارد
نامحدود
19000
128Kbps/128Kbps
ندارد
نامحدود
30000
192Kbps/192Kbps
ندارد
نامحدود
36000
256Kbps/256Kbps
ندارد
نامحدود
45000
384Kbps/384Kbps
ندارد
نامحدود
66000
512Kbps/512Kbps
ندارد
نامحدود
198000
1024Kbps/1024Kbps
ندارد
نامحدود
420000
جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
alt
alt
alt


هیچ گونه هزینه ای تحت عنوان هزینه ثبت نام ، هزینه رانژه یا غیره از مشترک دریافت نمی گردد و روند راه اندازی تا زمان برقراری سرویس کاملا رایگان است .
به تعرفه های فوق هیچ گونه هزینه اضافی از قبیل عوارض ، مالیات یا آبونمان مخابراتی تعلق نمی گیرد .
ترافیک باقیمانده سرویس حجمی به دوره بعد منتقل خواهد شد و از بین نخواهد رفت .
کلیه سرویس ها دارای Valid IP رایگان می باشند .
شارژ سرویس معادل 50000 تومان شامل 3% ، 100000 تومان شامل 7% و 200000 تومان شامل 15% تخفیف خواهد شد .