1 ماهه

حداقل سرعت:1 مگا بیت

حراکثر سرعت:16 مگا بیت

5 گیگا بایت

ترافیک شبانه : ندارد

5400 تومان

سفارش

سه ماهه

حداقل سرعت:1 مگا بیت

حراکثر سرعت:16 مگا بیت

12 گیگا بایت

ترافیک شبانه : ندارد

13000 تومان

سفارش

شش ماهه

حداقل سرعت:1 مگا بیت

حراکثر سرعت:16 مگا بیت

24 گیگا بایت

ترافیک شبانه : ندارد

24000 تومان

سفارش

شش ماهه

حداقل سرعت:1 مگا بیت

حراکثر سرعت:16 مگا بیت

48 گیگا بایت

ترافیک شبانه : ندارد

38000 تومان

سفارش

شش ماهه

حداقل سرعت:1 مگا بیت

حراکثر سرعت:16 مگا بیت

300 گیگا بایت

ترافیک شبانه : ندارد

175000 تومان

سفارش

علامت به معنای حجم ترافیک بین الملل بدون محدودیت(در صورت استفاده از ترافیک داخل دو برابر می شود) می باشد
1 ماهه

حداقل سرعت:1 Mbps

حراکثر سرعت:1 Mbps

1 گیگا بایت

ترافیک شبانه : ندارد

9.000 تومان

سفارش

1 ماهه

حداقل سرعت:1 Mbps

حراکثر سرعت:2 Mbps

3 گیگا بایت

ترافیک شبانه : ندارد

15.000 تومان

سفارش

1 ماهه

حداقل سرعت:1 Mbps

حراکثر سرعت:4 Mbps

6 گیگا بایت

ترافیک شبانه : ندارد

23.000 تومان

سفارش

1 ماهه

حداقل سرعت:1 Mbps

حراکثر سرعت:8 Mbps

8 گیگا بایت

ترافیک شبانه : 12 گیگا بایت

29.000 تومان

سفارش

1 ماهه

حداقل سرعت:1 Mbps

حراکثر سرعت:16 Mbps

15 گیگا بایت

ترافیک شبانه : 15 گیگا بایت

39.000 تومان

سفارش

3 ماهه

حداقل سرعت:1 Mbps

حراکثر سرعت:1 Mbps

6 گیگا بایت

ترافیک شبانه : ندارد

33.000 تومان

سفارش

3 ماهه

حداقل سرعت:1 Mbps

حراکثر سرعت:4 Mbps

5 گیگا بایت

ترافیک شبانه : ندارد

33.000 تومان

سفارش

3 ماهه

حداقل سرعت:1 Mbps

حراکثر سرعت:8 Mbps

7 گیگا بایت

ترافیک شبانه : ندارد

39.000 تومان

سفارش

6 ماهه

حداقل سرعت:1 Mbps

حراکثر سرعت:1 Mbps

12 گیگا بایت

ترافیک شبانه : ندارد

63.000 تومان

سفارش

6 ماهه

حداقل سرعت:1 Mbps

حراکثر سرعت:4 Mbps

60 گیگا بایت

ترافیک شبانه : 60 گیگا بایت

195.000 تومان

سفارش

12 ماهه

حداقل سرعت:1 Mbps

حراکثر سرعت:4 Mbps

50 گیگا بایت

ترافیک شبانه : 50 گیگا بایت

242.000 تومان

سفارش

12 ماهه

حداقل سرعت:1 Mbps

حراکثر سرعت:8 Mbps

12 گیگا بایت

ترافیک شبانه : ندارد

100.000 تومان

سفارش

علامت به معنای حجم ترافیک بین الملل بدون محدودیت(در صورت استفاده از ترافیک داخل دو برابر می شود) می باشد
سرویس Premium

سرعت:تا 20Mbps

محدودیت زمانی : ندارد

محدودیت ترافیک ماهیانه : ندارد

هزینه ماهیانه 4000 تومان

ترافیک روزانه هر گیگ 3.000 تومان

ترافیک شبانه هر گیگ100 تومان

سفارش

سرویس Lite

سرعت:128Kbps

محدودیت زمانی : ندارد

محدودیت ترافیک ماهیانه : ندارد

هزینه ماهیانه 4000 تومان

ترافیک روزانه هر گیگ 2.500 تومان

ترافیک شبانه هر گیگ100 تومان

سفارش

خرید حجم اضافه برای سرویس های پرمیوم
20% ارزانتر

سرویس Premium

هر گیگابایت : 2.400 تومان

هزینه راه اندازی رایگان

حجم: 10GB

بدون تخفیف : 30,000 تومان

بهای پرداختی : 24,000 تومان

حداقل سرعت تضمین شده 1024 کیلوبیت

حداکثر سرعت 20 مگابیت بدون افزایش قیمت

34% ارزانتر

سرویس Premium

هر گیگابایت : 2.000 تومان

هزینه راه اندازی رایگان

حجم: 20GB

بدون تخفیف : 60,000 تومان

بهای پرداختی : 40,000 تومان

حداقل سرعت تضمین شده 1024 کیلوبیت

حداکثر سرعت 20 مگابیت بدون افزایش قیمت

40% ارزانتر

سرویس Premium

هر گیگابایت : 1.800 تومان

هزینه راه اندازی رایگان

حجم: 50GB

بدون تخفیف : 150,000 تومان

بهای پرداختی : 90,000 تومان

حداقل سرعت تضمین شده 1024 کیلوبیت

حداکثر سرعت 20 مگابیت بدون افزایش قیمت

50% ارزانتر

سرویس Premium

هر گیگابایت : 1.500 تومان

هزینه راه اندازی رایگان

حجم: 100GB

بدون تخفیف : 300,000 تومان

بهای پرداختی : 150,000 تومان

حداقل سرعت تضمین شده 1024 کیلوبیت

حداکثر سرعت 20 مگابیت بدون افزایش قیمت

سرویس های ADSL نامحدود
64Kbps/64Kbps

محدودیت زمانی : ندارد

محدودیت ترافیک ماهیانه : نامحدود

هزینه با احتساب آبونمان ( تومان ) :19000

128Kbps/128Kbps

محدودیت زمانی : ندارد

محدودیت ترافیک ماهیانه : نامحدود

هزینه با احتساب آبونمان ( تومان ) :30000

192Kbps/192Kbps

محدودیت زمانی : ندارد

محدودیت ترافیک ماهیانه : نامحدود

هزینه با احتساب آبونمان ( تومان ) :36000

256Kbps/256Kbps

محدودیت زمانی : ندارد

محدودیت ترافیک ماهیانه : نامحدود

هزینه با احتساب آبونمان ( تومان ) :45000

384Kbps/384Kbps

محدودیت زمانی : ندارد

محدودیت ترافیک ماهیانه : نامحدود

هزینه با احتساب آبونمان ( تومان ) :66000

512Kbps/512Kbps

محدودیت زمانی : ندارد

محدودیت ترافیک ماهیانه : نامحدود

هزینه با احتساب آبونمان ( تومان ) :80000

1024Kbps/1024Kbps

محدودیت زمانی : ندارد

محدودیت ترافیک ماهیانه : نامحدود

هزینه با احتساب آبونمان ( تومان ) :200000

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید