تعرفه ویژه سرویس های اینترنت حجمی
ردیف مدت حداقل سرعت حداکثر سرعت حجم ترافیک بین الملل بدون محدودیت(در صورت استفاده از ترافیک داخل دو برابر می شود) ترافیک شبانه 2 تا 8 صبح قیمت تومان درخواست سرویس
1 یک ماه 1 مگا بیت 16 مگا بیت 5 گیگا بایت ندارد 9.000 سفارش
2 6 ماه 1 مگا بیت 16 مگا بیت 24 گیگا بایت ندارد 24.000  سفارش
3 6 ماه 1 مگا بیت 16 مگا بیت 120 گیگا بایت 120 گیگا بایت 180.000  سفارش
جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
تعرفه سرویس های ADSL
ردیف مدت حداقل سرعت حداکثر سرعت حجم ترافیک بین الملل بدون محدودیت(در صورت استفاده از ترافیک داخل دو برابر می شود) ترافیک شبانه 2 تا 8 صبح قیمت تومان  
1 یک ماه 1 Mbps 1 Mbps 1 گیگا بایت ندارد 9.000 درخواست سرویس
2 یک ماه 1 Mbps 2 Mbps 3 گیگا بایت ندارد 15.000 سفارش
3 یک ماه 1 Mbps 4 Mbps 6 گیگا بایت ندارد 23.000 سفارش
4 یک ماه 1 Mbps 8 Mbps 8 گیگا بایت 12 گیگا بایت 29.000 سفارش
5 یک ماه 1 Mbps 16 Mbps 15 گیگا بایت 15 گیگا بایت 39.000 سفارش
6 سه ماه 1 Mbps 1 Mbps 6 گیگا بایت ندارد 33.000 سفارش
7 سه ماه 1 Mbps 4 Mbps 5 گیگا بایت ندارد 33.000 سفارش
8 سه ماه 1 Mbps 8 Mbps 7 گیگا بایت ندارد 39.000 سفارش
9 6 ماه 1 Mbps 1 Mbps 12 گیگا بایت ندارد 63.000 سفارش
10 6 ماه 1 Mbps 4 Mbps 60 گیگا بایت 60 گیگا بایت 195.000 سفارش
11 12 ماه 1 Mbps 4 Mbps 50 گیگا بایت 50 گیگا بایت 242.000 سفارش
12 12 ماه 1 Mbps 8 Mbps 12 گیگا بایت ندارد 100.000 سفارش
جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

تعرفه ADSL

خرید حجم اضافه
20% ارزانتر

سرویس Premium
هر گیگبایت : 2,400 تومان
هزینه راه اندازی رایگان

حجم: 10GB

بدون تخفیف : 30,000 تومان

بهای پرداختی : 24,000 تومان

حداقل سرعت تضمین شده 1024 کیلوبیت

حداکثر سرعت 20 مگابیت بدون افزایش قیمت

34% ارزانتر

سرویس Premium
هر گیگابایت: 2,000 تومان
هزینه راه اندازی رایگان

حجم: 20GB

بدون تخفیف : 60,000 تومان

بهای پرداختی : 40,000 تومان

حداقل سرعت تضمین شده 1024 کیلوبیت

حداکثر سرعت 20 مگابیت بدون افزایش قیمت

40% ارزانتر

سرویس Premium
هر گیگابایت: 1,800 تومان
هزینه راه اندازی رایگان

حجم: 50GB

بدون تخفیف : 150,000 تومان

بهای پرداختی : 90,000 تومان

حداقل سرعت تضمین شده 1024 کیلوبیت

حداکثر سرعت 20 مگابیت بدون افزایش قیمت

50% ارزانتر

سرویس Premium
هر گیگابایت: 1,500 تومان
هزینه راه اندازی رایگان

حجم: 100GB

بدون تخفیف : 300,000 تومان

بهای پرداختی : 150,000 تومان

حداقل سرعت تضمین شده 1024 کیلوبیت

حداکثر سرعت 20 مگابیت بدون افزایش قیمت

سرویس های Premium
سرعت محدودیت زمانی محدودیت ترافیک ماهیانه هزینه نهایی با احتساب آبونمان ( تومان )
سرویس Premium
تا 20Mbps ندارد ندارد
هزینه ماهیانه 4000 تومان
ترافیک روزانه هر گیگ3.000 تومان
سرویس Lite
128Kbps ندارد ندارد
هزینه ماهیانه 4000 تومان
ترافیک روزانه هر گیگ2.500 تومان

سرویس های نا محدود
سرعت محدودیت زمانی محدودیت ترافیک ماهیانه هزینه نهایی با احتساب آبونمان ( تومان )
سرویس های ADSL نامحدود
64Kbps/64Kbps ندارد نامحدود 19000
128Kbps/128Kbps ندارد نامحدود 30000
192Kbps/192Kbps ندارد نامحدود 36000
256Kbps/256Kbps ندارد نامحدود 45000
384Kbps/384Kbps ندارد نامحدود 66000
512Kbps/512Kbps ندارد نامحدود 80000
1024Kbps/1024Kbps ندارد نامحدود 200000
جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
به تمامی مبالغ فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد